Termékverseny 2022

Termékverseny 2022

PÁLYÁZAT

az AGROmashEXPO, AgrárgépShow 2022 kiállítások
Hazai és Nemzetközi Termékfejlesztési Díjaira

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

HAZAI TERMÉKFEJLESZTÉSI DÍJ-ra pályázhat az AGROmashEXPO és AgrárgépShow 2022 kiállítások valamennyi kiállítója, az elmúlt 3 évben (2019-től kezdődően) Magyarországon kifejlesztett és gyártott, forgalomban levő korszerű magyar termékkel.

NEMZETKÖZI TERMÉKFEJLESZTÉSI DÍJ-ra pályázhat a fenti kiállítások valamennyi kiállítója, az elmúlt 3 évben (2019-től kezdődően) külföldön kifejlesztett és Magyarországon forgalomban levő, korszerű termékkel.

Pályázni csak olyan termékkel lehet, amely a kiállításon bemutatásra kerül! Ha a pályázó nem gyártója a terméknek, a pályázathoz csatolnia kell a gyártó egyetértő nyilatkozatát. Egy kiállító több termékkel is pályázhat, de egy pályázatban csak egy termék szerepelhet. A pályázatot csak magyar nyelven lehet benyújtani, de angol nyelvű melléklet becsatolható.

PÁLYÁZATI KATEGÓRIÁK

DIGITALIZÁCIÓ: a technológiákhoz kapcsolódó digitális műszerek, szoftverek, smart megoldások, folyamatszervezési és irányító rendszerek, az interaktív kommunikációt biztosító üzemszervezési, háttértámogatást biztosító megoldások, vezérlők;

GÉPESÍTÉS: növénytermesztési-, állattartási-, kertészeti-, szőlészet és borászati, valamint erdészeti gépek és technológiák, vagy ezek részegységei;

INPUT/SZOLGÁLTATÁS: vetőmagok, műtrágyák, növényvédő szerek, biológiai hozamfokozók;/minden mezőgazdasághoz kapcsolódó, a mezőgazdaságot kiszolgáló szolgáltatási tevékenység.

A JELENTKEZÉS MÓDJA, DÍJAZÁS

Jelentkezni csak elektronikus úton, a www.termekfejlesztesidij.hu honlapon, előzetes regisztráció után, precízen kitöltött pályázati adatlappal, ill. mellékleteinek határidőre történő ki- és feltöltésével lehet. Kézzel írott anyagok becsatolását nem tudjuk elfogadni!

Kötelezően kitöltendőek: az adatlapok és a mellékletek is, kivéve az „Egyéb feltöltés” mellékleti oldalt, az csak ajánlott! A hiányosan kitöltött pályázat KIZÁRÁST vonhat maga után!

A komplett feltöltés határideje: 2021. november 19. (péntek), 24 óra. Felhívjuk figyelmüket, hogy ebben az időpontban a rendszer lezárásra kerül, később leadott pályázatot nem áll módunkban befogadni!

A regisztráció/feltöltés megkezdése: 2021. október 25-én hétfőn, 8 órától lehetséges

Nevezési díj: 90.000 Ft + áfa, melyet kérünk a HUNGEXPO által kiküldött előlegbekérőn szereplő határidőig befizetni. A pályázat feltöltésének megkezdéséhez, nem feltétel a nevezési díj befizetése, arra későbbi időpontban kerül sor.

Elnyerhető díjak a Hazai és Nemzetközi csoportban egyaránt:

  • Nagydíj
  • Különdíj
  • Prémium Oklevél

Emléklapot azok a pályázók kapnak, akik díjat ugyan nem nyernek, de precízen kitöltött Pályázatot nyújtanak be.

DÍJAZÁS: nyertes cég nevével gravírozott díj és oklevél, valamint a díj nevének és logójának használati joga. A kiállítás kommunikációjában a díjazott cégek kiemelten szerepelnek.

FŐBB BÍRÁLATI SZEMPONTOK, ÉRTÉKELÉS

  • a termék újszerűsége 40%;
  • a termék környezetre gyakorolt pozitív hatása 20%;
  • a termék innovációjának hatása a mezőgazdasági technológiákra 25%;
  • a termék kivitele és alkalmazhatósági értéke 15%;

A pályázatokat elismert szakértőkből álló bizottság, kétkörös bírálattal értékeli. A munkában a hazai mezőgazdaság jeles oktatói, kutatói, érdekképviseletek szakemberei, gyakorlati gazdálkodói és felhasználói mellett szakújságírók is részt vesznek.

EREDMÉNYHIRDETÉS

A Nagydíjak és Különdíjak a kiállítások megnyitó ünnepségén, a Prémium Oklevelek és Emléklapok a stand bejárások során kerülnek kiosztásra. A nyertes pályázók személyesen vagy meghatalmazott képviselőjük útján vehetik át a díjakat. A HUNGEXPO Zrt. a pályázatok eredményeiről december közepén sajtóközleményt ad ki, s az eredményekről hivatalosan értesíti a pályázókat. A díjat elnyert terméken, annak kísérő okmányain, ill. hirdetésein az eredmények hivatalos közzétételétől kezdődően a díjazásra való hivatkozás használható mindaddig, amíg a gyártott termék mindenben megegyezik a díjat elnyerttel.

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet:
Hatala László Tel: +36-30-418-7840 Email: hatalal@agro360.hu